In onderstaand overzicht treft u de meest gebruikte mergefields en hun betekenis aan. Alle genoemde mergfields worden vooraf gegaan door een selectie van één enkele scan uit de mogelijk aanwezige lijst aan scans. De i na en tussen de [ haken ] vertegenwoordigt hier een index van 0 tot de lengte van de lijst aan scans minus 1. De gegevens uit de eerste scan roept u dus aan door de i te vervangen door een 0, als in scan[0]. Wilt u gegevens uit de tweede scan tonen, gebruik dan scan[1], etc.

MergefieldBetekenis
:
Referentie
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[i].refId
Betekenis:
referentienummer
:
Mergefield:
scan[i].uniqueId
Betekenis:
uniek identificatie nummer van Quickr
:
Klantgegevens
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[i].customer.organization
Betekenis:
bedrijfsnaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.entity
Betekenis:
organisatievorm van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.customerId
Betekenis:
particuliere of zakelijke contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.prefix
Betekenis:
voovoegsel van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.firstName
Betekenis:
voornaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.insertion
Betekenis:
tussenvoegsel van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.lastName
Betekenis:
achternaam van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.email
Betekenis:
email adres van de contactpersoon
:
Mergefield:
scan[i].customer.telephone
Betekenis:
telefoonnummer van de contactpersoon
:
Locatiegegevens
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[i].location.bagid
Betekenis:
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) identificatie nummer
:
Mergefield:
scan[i].location.address.street
Betekenis:
straatnaam
:
Mergefield:
scan[i].location.address.postalCode
Betekenis:
postcode
:
Mergefield:
scan[i].location.address.houseNumber
Betekenis:
huisnummer
:
Mergefield:
scan[i].location.address.additive
Betekenis:
eventuele toevoeging bij huisnummer
:
Mergefield:
scan[i].location.latitude
Betekenis:
breedtegraad
:
Mergefield:
scan[i].location.longitude
Betekenis:
lengtegraad
:
Mergefield:
scan[i].location.purpose
Betekenis:
bestemming
:
Mergefield:
scan[i].location.energylabel
Betekenis:
huidige energielabel
:
Mergefield:
scan[i].location.predictedenergylabel
Betekenis:
nieuw berekende energielabel inclusief geadviseerde zonnepanelen
:
Mergefield:
scan[i].location.buildingyear
Betekenis:
bouwjaar
:
Kerngetallen
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.power
Betekenis:
totale vermogen van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.nrofpv
Betekenis:
aantal geadviseerde zonnepanelen
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.maxnrofpv
Betekenis:
maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.horizon
Betekenis:
looptijd waarover de opbrengsten en kosten van het zonnestroomsysteem berekend moeten worden
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.payback
Betekenis:
terugverdientijd van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.roi
Betekenis:
rendement op de investering volgens IRR methodiek
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.eta
Betekenis:
systeemefficiëntie ratio van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.rentpermonth
Betekenis:
huur per maand
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.leasepriceannuitypermonth
Betekenis:
leasebedrag per maand met annuïtaire aflossing
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.leasepricelinearfirstmonth
Betekenis:
leasebedrag per maand met lineaire aflossing
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.performanceindicatorbuy
Betekenis:
prestatie index investering bij koop
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.performanceindicatorlease
Betekenis:
prestatie index investering bij lease of huur
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.kwh1yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.kwh10yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.kwh25yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.roofkwh1yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.roofkwh10yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.roofkwh25yr
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh in het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.eur1yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.eur10yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het tiende jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.eur25yr
Betekenis:
totale besparingen in euro's aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.freepower
Betekenis:
de horizon minus de terugverdientijd
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.co21yr
Betekenis:
totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.co225yr
Betekenis:
totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.subsidy15yr
Betekenis:
totale SDE+ subsidiebedrag dat is uitgekeerd over 15 jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.service1yr
Betekenis:
totale kosten voor diensten aan het einde van het eerste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.service25yr
Betekenis:
totale kosten voor diensten aan het einde van het vijfentwintigste jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.pvkwhprice
Betekenis:
netto aanschafprijs zonnestroomsysteem gedeeld door totale opbrengsten in kWh is de prijs per kWh voor het opwekken van de zonnestroom
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.years
Betekenis:
lijst met alle jaren waarover de opbrengsten en kosten zijn berekend
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.kwhs
Betekenis:
lijst met alle opbrengsten in kWh per jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.costs
Betekenis:
lijst met alle kosten in euro's per jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.revenues
Betekenis:
lijst met alle opbrengsten in euro's per jaar
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.savings
Betekenis:
lijst met alle besparingen in euro's per jaar (opbrengsten minus kosten)
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.cumproduction
Betekenis:
totale opbrengsten in kWh over de gehele looptijd
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.cumcosts
Betekenis:
totale kosten in euro's over de gehele looptijd
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.cumrevenues
Betekenis:
totale opbrengsten in euro's over de gehele looptijd
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.cumsavings
Betekenis:
totale besparingen in euro's over de gehele looptijd
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.vatamount
Betekenis:
totale BTW bedrag van het zonnestroomsysteem
:
Mergefield:
scan[i].keyfigures.vatrefund
Betekenis:
totale BTW teruggave bedrag (totale BTW bedrag minus forfait)
:
Klimaatdata
Mergefield:
Betekenis:
:
Mergefield:
scan[i].climate.ghi
Betekenis:
jaarlijkse instraling op een horizontaal vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie
:
Mergefield:
scan[i].climate.goi
Betekenis:
jaarlijkse instraling op een optimaal georiënteerd vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie
:
Mergefield:
scan[i].climate.at
Betekenis:
gemiddelde luchttemperatuur in graden Celcius op de opgegeven locatie

 

Naast deze lijst aan mergefields, bestaat er ook de mogelijkheid om dynamische tabellen aan uw template toe te voegen. In onderstaand overzicht van de tabellen waaruit u kunt kiezen.

TabelnamenBetekenisKolomvelden
Tabelnamen:
scan[0].Surfaces
Betekenis:
eigenschappen van de geselecteerde dakvlakken
Kolomvelden:
Id, Roofpotential, Area, Inclination, Orientation, ShadowLoss, NrOfPv, MaxNrOfPv
Tabelnamen:
scan[0].PvSystem
Betekenis:
eigenschappen van het geadviseerde zonnestroomsysteem
Kolomvelden:
SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml
Tabelnamen:
scan[0].CostsRevenues
Betekenis:
alle jaarlijkse opbrengsten, kosten en besparingen voor de duur van de horizon
Kolomvelden:
Year, KWh, Cost, Revnue, Saving