Configuraties betreffen een tweetal onderdelen. Als eerste de configuraties van de ‘Applicaties’ of kortweg Apps die geactiveerd zijn bij een campagne, maar tevens ook de ‘Aannames’ voor een juiste financiĆ«le doorrekening van de geadviseerde zonnestroom systemen.