Een campagne is een aparte setup van producten, diensten, aannames en Applicaties om een specifieke zonnepanelen-propositie op ieder gewenst adres door te kunnen rekenen. Om te voorkomen dat u bij de instellingen van de afzonderlijke Applicaties telkens dezelfde handelingen moet verrichten kunt dit op campagne-niveau instellen. Een Campagne is onderverdeeld in Instellingen en Voorwaarden.

Wat kunt u met ‘Postcodegebieden’?

Als u het gebruik van de Applicaties buiten een bepaald postcodegebied wilt kunnen inperken voert u hier alleen die postcodegebieden in die van toepassing mogen zijn. Klik op de  om een postcodegebied te kunnen selecteren. Via de open invoervelden kunt u het bereik verder reduceren of anders benamen.

Bevestig uw wijziging door op de  en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om uw actie te annuleren. Wilt u de postcodegebieden teniet doen? Selecteer dan de .

Waaraan kunnen ‘Criteria’ worden gesteld?

In principe kunnen aan allerlei zaken bepaalde criteria worden gesteld. Als uw wens er niet tussen staat, neemt u dan contact met support@novasole.nl om deze mogelijk toe te laten voegen.

Criteria

Vooralsnog kunt u kiezen uit de criteria die beperkingen instellen op het ‘Aantal panelen’, ‘Dakpotentieel’ en / of ‘Totale dakoppervlak’. Klik op de  om een nieuw criterium toe te voegen. Maak uw keuze uit de opties van de eerste keuzelijst.

Vergelijking

De opties ‘Groter dan’, ‘Groter dan of gelijk aan’, ‘Gelijk aan’, ‘Niet gelijk aan’, ‘Kleiner dan’ en ‘Kleiner dan of gelijk aan’ uit deze keuzelijst bepalen hoe de waarde uit het daaropvolgende invoerveld in relatie tot de Criteria geïnterpreteerd moet worden. Bijvoorbeeld, als het ‘Aantal panelen’ + ‘Groter dan’ + 6 moet zijn, toont de (Bulk) Scan App alleen uitkomsten van systemen die 7 of meer panelen bevatten.

Waarde

Voer hier de waarde in het open invoerveld. De invoer van een waarde is verplicht, refererend aan de *.

Bevestig uw wijzigingen door op de en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om uw actie te annuleren. Wilt u de ingevoerde criteria teniet doen? Selecteer dan de .

Let op! Criteria kunnen gestapeld of naast elkaar van toepassing zijn. Selecteer respectievelijk in het eerste geval in de eerste keuzelijst ‘En’ en in het tweede geval de optie ‘Of’.

Hoe voert u een ‘Korting’ op?

Klik allereerst op de  om een nieuwe korting toe te voegen. Er verschijnen een viertal invoervelden en één keuzelijst. Alle invoervelden met een * zijn verplichte invoervelden. De invoervelden die dit niet hebben, kunt u dus eventueel leeg laten.

Positie

Omdat u meerdere kortingen op kunt voeren en daarmee stappelen is de positie van een korting in de opeenvolgende rij van invloed op het resultaat.

Naam

Hiermee geeft u uw korting een herkenbare naam.

Staffel

Selecteer hoe u uw korting wilt berekenen. Er zijn totaal drie soorten kortingen die u kunt selecteren:”Percentage van systeemprijs” of ”Vast bedrag in euro per systeem” of ”Vast bedrag in euro per zonnepaneel”.

Waarde

Voer hier de hoogte van de korting ten opzichte van de staffel in.

Min

Indien uw korting een ondergrens heeft dan bepaalt deze waarde de minimumwaarde.

Max

Indien uw korting een bovengrens heeft dan bepaalt deze waarde maximumwaarde.

Bevestig uw wijziging door op de  en op Opslaan te klikken. Gebruik het  om uw actie te annuleren. Wilt u een korting teniet doen? Selecteer dan de .