Het platform is opgebouwd uit verschillende pagina’s. Afhankelijk van het abonnement dat u afneemt en de rol die uw account toebedeeld heeft gekregen, zijn alle of een beperkt aantal van de onderstaande pagina’s door u te raadplegen:

Dashboard

Met het Dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in de bezoekers van uw Scan App. Bezoekers die de berekening hebben gedownload zijn concrete leads waar u contact mee op kunt nemen. Een snelle opvolging (max. 48 uur, liefst binnen 24 uur) leidt in de regel tot hogere conversies. U vindt de contactgegevens terug onder Contacten. Meer over het Dashboard treft u hier.

Campagnes

Op de Campagnes pagina vindt u een overzicht van alle campagnes die u in Quickr heeft aangemaakt. Door meerdere Campagnes aan te maken heeft u de mogelijkheid om iedere klant doelgroep een andere propositie aan te bieden. U krijgt in het overzicht alleen die campagne te zien die hoort bij het profiel waar u op dat moment in werkzaam bent. Check de rechterzijde van de witte balk bovenaan de pagina om bevestigd te krijgen in welke campagne u werkzaam bent. Meer info over de functionaliteiten van een individuele campagne pagina treft u hier.

Contacten

Onder Contacten zijn alle contactgegevens van de bezoekers/ gebruikers van onze Applicaties terug te vinden die een of meerdere berekeningen hebben gedownload. Het komt geregeld voor dat bezoekers na verloop van tijd een Applicatie nogmaals raadplegen om een nieuwe berekening te maken. In Quickr worden iedere keer dat er een nieuwe download wordt gedaan de contactgegevens gematched met de reeds aanwezige gegevens. Zo voorkomen we dat contactgegevens dubbel in Quickr komen te staan. Zie hier welke gegevens van Contacten er worden opgeslagen.

Scans

Op de Scans pagina vindt u een overzicht van alle berekeningen die bezoekers en gebruikers van de (Bulk) Scan App(s) hebben gedownload.

Let op: Een contactpersoon kan meerdere scans achter zijn naam hebben staan. Dit komt omdat de contactpersoon verschillende berekeningen heeft gemaakt en gedownload. Verschillen kunnen ontstaan doordat er andere dakvlakken zijn geselecteerd, met het verbruik is gespeeld en/ of gekozen is voor een ander pakket (indien u meerdere pakketten in de Campagne aanbiedt). Klik voor meer info over de details van een scan hier.

Designs

Alle maatwerk legplan ontwerpen die gemaakt en opgeslagen zijn met de Design App zijn terug te vinden onder Designs. Van hetzelfde adres zijn dit er in de regel meer dan een. Met de Design App kunnen eenvoudig één of meerdere ontwerpen worden opgeslagen.

Tip! Geef een design een eigen naam om het verschil met andere ontwerpen/ het doorgerekende scenario aan te geven. Zie hier welke gegevens van een Design worden opgeslagen.

Assortiment

Op de Assortiment pagina vindt u een overzicht van alle producten en diensten waar de apps in Quickr gebruik van maken om haar systemen mee samen te stellen. Een Assortiment is campagne-specifiek. Lees hier terug welke producten en diensten tot het Assortiment behoren en hoe u uw Assortiment het beste kunt opvoeren/ bijwerken.

Instellingen van applicaties

Hier treft u meer informatie over de (instellingen van) de Scan app, Design app en Bulk scan app.

Aannames

Dit betreft de aannames voor een juiste financiële doorrekening van de geadviseerde zonnestroom systemen. Lees hier terug welke Applicaties u tot uw beschikking hebt en lees hier terug wat het belang van de juiste Aannames is.

Accounts

Bij Accounts beheert u de toegang tot Quickr. Iedere gebruiker van Quickr kan hier zijn wachtwoord wijzigen. Heeft u de rol van Admin dan kunt ook andere Accounts aanmaken.

Let op! Om ook daadwerkelijk als account/ gebruiker toegang tot de Contacten en Scans van een campagne te hebben, heeft dit account een profiel nodig dat gekoppeld is aan deze campagne. Zie hier wat u nog meer met Profielen kunt doen.

Logboek

Als Admin of LiteAdmin met een Pro-abonnement kunt in het Logboek inzien wie welke wijzigingen/ updates heeft aangebracht. Zeker wanneer meerdere gebruikers van Quickr gebruikmaken kan het handig zijn om snel te kunnen zien welke gebruiker welke wijzigingen heeft aangebracht. Lees hier terug hoe u kunt zien wat er veranderd is.

Statistieken

Hoeveel bezoekers converteren naar een lead? Hoeveel leads converteren naar een klant? Hoelang duurt iedere stap van het verkoopproces? Hoe presteert iedere individuele gebruiker van Quickr? De antwoorden op deze vragen krijgt u overzichtelijk in een viertal grafieken gepresenteerd op de pagina Statistieken. Mits u de rol van Admin of LiteAdmin heeft en het Pro-abonnement afneemt. Uitleg over hoe u de gewenste info uit de grafieken kunt halen, leest u hier.

Settings

Met de Settings pagina kunt u het platform meer naar uw eigen hand zetten. Hier worden functionaliteiten getoond die campagne-overstijgend zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de functionaliteiten betrekking hebben op meer dan alleen de campagne, bijvoorbeeld de themakleur van het gehele platform zelf. Lees hier welke functionaliteiten dat precies zijn.