De software bestaat uit verschillende pagina’s: Dashboard, Contacten, Campagnes, Scans, Designs, Assortiment, Configuraties, Accounts, Logboek en Statistieken.

Wat houdt het Dashboard in?

Het Dashboard geeft een overzicht van alle bezoekers die hun gegevens hebben achter gelaten na het downloaden van een berekening in de Scan App. Dit zijn concrete leads waar u contact mee op kunt nemen. Een snelle opvolging leidt in de regel tot hogere conversies. De komende tijd zal deze pagina uitgebreid worden met grafische weergaven van diverse statistieken.

Let op: het is mogelijk dat een contactpersoon meerdere scans achter zijn naam heeft staan. Dit komt omdat de contactpersoon verschillende berekeningen heeft laten doen in de Scan App. Zo kan er een verschil zijn in de geselecteerde dakvlakken, verbruik en / of type panelen(indien u verschillende typen panelen aanbiedt).

Wat houdt de Campagne pagina in?

Op de Campagne pagina vindt u een overzicht van alle lead wervingscampagnes waarbij u gebruik maakt van de Scan App. Door meerdere campagnes aan te maken, heeft u de mogelijkheid om iedere klant doelgroep een andere propositie aan te bieden. U krijgt in het overzicht alleen die campagne te zien die hoort bij het profiel waar u op dit moment in werkzaam bent.

Voor de campagne is het belangrijk om te onthouden dat bij het aanmaken van de campagne er in beginsel alleen de belangrijkste instellingen worden weergegeven. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid (met betrekking tot de hoeveelheid instellingen & snelheid) kunt u bij de pagina’s Assortiment en Configuraties meer gedetailleerde opties instellen. Dit is uiteraard alleen mogelijk voor bestaande campagnes of na het aanmaken van een nieuwe campagne.

Via de clone functie  kunt u op een eenvoudige wijze een bestaande campagne dupliceren / clonen. Deze functie van toepassing indien u slechts kleine wijzigingen wil maken op de nieuwe campagne.

Wat houdt de Scan pagina in?

Op de Scan pagina vindt u een overzicht van alle berekeningen die bezoekers hebben gedownload in de Scan App en waarvan de status van de achterliggende contactpersoon op ‘Indicatief’ staat. Van contactpersonen die de status ‘Offerte’ of ‘Opgeleverd’ hebben, worden de scans hier niet getoond.

Let op: een contactpersoon kan meerdere scans achter zijn naam hebben staan. Dit komt omdat de contactpersoon verschillende berekeningen heeft laten doen in de Scan App. Zo kan er een verschil zijn in de geselecteerde dakvlakken, verbruik en / of type panelen (indien u verschillende typen panelen aanbiedt).

Wat houdt de Assortiment pagina in?

Op de Assortiment pagina vindt u een overzicht van alle producten en diensten waar de Scan App van gebruik maakt om haar systemen vanuit samen te stellen. Tot een assortiment behoren twee onderdelen. Producten en diensten. Beiden kunnen alle mogelijke producten en diensten omvatten.

Wat wordt er bedoeld met configuraties?

Configuraties betreffen een tweetal onderdelen. Als eerste de configuratie van de Scan Apps die horen bij iedere campagne, maar tevens ook de Aannames voor een juiste financiële berekening van een campagne. De configuratie van de Scan App is onderverdeeld in een tab ‘Instellingen’ en een tab voor de ‘Opmaak’ , waarbij de Aannames een set van 41 stuks voor u zijn klaargezet.

Wat houdt de Account pagina in?

Bij Accounts kunt u gebruikers toevoegen en daarmee toegang verlenen tot het platform. Iedere gebruiker heeft daarnaast tenminste één profiel nodig (horend bij een campagne) om daadwerkelijk ook inzicht te krijgen in de leads en berekeningen die worden gegenereerd dan wel gemaakt met de Scan App uit een campagne.

Definitie Account

Het is per bedrijf mogelijk om meerdere accounts te hebben, waarmee de gebruikers (uw collega’s) kunnen inloggen en hun eigen leads in kunnen genereren / verwerken.

Definitie Profiel

Per account is het mogelijk om meerdere profielen te hebben, welke u kunt koppelen aan een campagne(Scan App). Het is niet mogelijk om meerdere profielen per campagne te gebruiken. Dit omdat het profiel de contact gegevens van de contactpersoon(verkoper / adviseur / bedrijf) weergeeft op de prijs – of systeemindicatie naar de klant.