Wat is de bedoeling bij de categorie optie?

Tijdens het aanmaken van een campagne heeft u alleen de mogelijkheid om de zonnepanelen als product in te stellen. Met het toevoegen van een product bij de assortiment pagina, kunt u kiezen uit meerdere soorten producten. Denk hierbij aan omvormers en montagesystemen etc. Het is belangrijk om te onthouden dat elk product andere productkenmerken heeft die u in kunt stellen.

Wat wordt er bedoeld met de status?

Met de status kunt u per product selecteren of deze actief of inactief is voor de desbetreffende campagne. Dit geeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze producten per campagne in te stellen.

Wat wordt er bedoeld met ‘eenheid’?

De eenheid is een onderdeel van de productgarantie en heeft betrekking op deze garantie. Bij de eenheid kunt u instellen of de garantie in opbrengsten.

Wanneer valt iemand onder de particuliere / zakelijke doelgroep?

Iemand valt in de particuliere / zakelijke doelgroep wanneer de elektriciteitsaansluiting niet groter is dan 3×80 ampère.

Wanneer valt iemand onder de groot zakelijke doelgroep?

Iemand valt in de groot zakelijke doelgroep wanneer de elektriciteitsaansluiting groter is dan 3×80 ampère.

Wat betekenen de invoervelden onder het kopje ‘Temperatuur coëfficiënten’?

In alle kWh berekeningen op ons platform wordt voor een ingevoerde locatie alle klimaatdata verzameld om de prestaties van specifieke zonnepanelen op een bepaald dak te kunnen berekenen. De prestaties van zonnepanelen zijn namelijk sterk onderhevig aan temperatuur van de omgeving. De temperatuur coëfficiënt van een zonnepaneel geeft aan in welke mate de prestaties achteruit gaan naarmate de temperatuur toeneemt. Raadpleeg de product- of datasheet van uw zonnepanelen om de benodigde informatie te kunnen achterhalen.

Wat is de bedoeling bij ‘Product relaties’?

In de wizard wordt u alleen gevraagd de zonnepanelen toe te voegen. Voor uw gemak worden onder het ‘Product relaties’ invoer vak een 30 tal omvormers van de verschillende vermogens klassen getoond, waarmee u de zonnepanelen in relatie kunt brengen. Wat u hiermee bereikt is dat in de Scan App bij de configuratie van het systeem gekeken wordt welke omvormer het beste bij het berekende aantal zonnepanelen past. Voert u liever uw eigen omvormers op in het platform, rondt u dan eerst de wizard af en voeg daarna via het ‘Assortiment’ item in het menu de omvormers handmatig toe aan het platform.