Configuraties betreffen een tweetal onderdelen. Als eerste de configuraties van alle Applicaties die horen bij iedere campagne, maar tevens ook de Aannames voor een juiste financiële berekening van een campagne. De configuratie van de Scan App is onderverdeeld in een tab ‘Instellingen’ en een tab voor de ‘Opmaak’ , waar bij de Aannames een standaard set voor u zijn klaargezet.

Wat wordt er bedoeld met de ‘Uitgaande Server (SMTP)’?

Hier zijn twee opties mogelijk. Als eerste maakt u voor het verzenden van alle downloads met een eigen emailadres naar de bezoeker gebruik van de onderstaand gevraagde instellingen. Heeft u niet de mogelijkheid om een eigen emailadres hiervoor aan te maken, dan bestaat er de mogelijkheid dat wij via een aanpassing van de DNS van uw domeinnaam deze emails namens u verzenden. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wat wordt er bedoeld met ‘Prijzen per eenheid’?

Met deze optie kunt u instellen of u wilt dat uw bezoekers een totaaloverzicht te zien krijgen van alle kosten, of dat de kosten per stuk / per eenheid in het overzicht moeten worden weergegeven. (zie 3)

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Wat wordt er bedoeld met ‘Publiekelijk toegankelijk’?

Met deze optie heeft u de mogelijkheid om de toegang tot uw Scan App al dan niet publiekelijk / voor iedereen te maken. Indien u niet wilt dat uw Scan App via de URL toegankelijk is, moet u deze optie niet aanvinken. (zie 4)

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Wat wordt er bedoeld met de ‘CRM Koppeling’?

Een CRM koppeling maakt het mogelijk om computer systemen met elkaar te laten communiceren. Door deze instelling te activeren maakt u het mogelijk dat gegevens verzameld met de Scan App kunnen worden doorgezet naar een ander computer systeem, bijv. een CRM systeem. Inmiddels hebben wij diverse koppelingen met andere computer systemen gelegd. Grote kans dat een koppeling met uw systeem ook snel gelegd kan worden. Hier kunnen naast de vaste maandelijkse kosten ook meerwerk kosten aan verbonden zijn. (zie 5)

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Wat wordt er bedoeld met de ‘KvK Koppeling’?

Om de invoer van de contactgegevens voor bezoekers in het laatste download scherm te vergemakkelijken kan het voor de Zakelijke Scan App interessant zijn om specifieke bedrijfsgegevens op basis van de adresgegevens vooraf in te vullen. Hier zijn naast het verbruikskosten van de KvK ook maandelijkse vaste kosten aan verbonden. (zie 6)

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Afbeelding 21: Configuratie instellingen

Wat wordt er bedoeld met de ‘Google Tag Manager’

Door de Javascript code van ‘Google Tag Manager’ toe te voegen aan de instellingen van de Scan App, kunt u het gedrag van bezoekers in de Scan App bekijken in Google Analytics. Dit kan voor u interessante informatie opleveren om de conversie in de Scan App en daarmee het succes van uw campagnes te vergroten. (zie 7)
Afbeelding 22: Google Tag Manager

Afbeelding 22: Google Tag Manager

Wat wordt er bedoeld met de melding “Incompleet Assortiment”?

Wanneer de opties particulier, zakelijk of groot zakelijk worden ingesteld, moet het assortiment hiervoor compleet zijn. Zorg dat er ten minste één montagesysteem voor een plat dak, één montage systeem voor een schuin dak en één paneel met een set omvormers is.