Hieronder treft u een uitleg van de gebruikte termen die u vindt onder Campagnes > Applicaties > Scan app > Output.

Algemeen

Download PDF

Als u wilt dat de Scan App na invoer van de contactgegevens de Quick scan in PDF-formaat teruggeeft.

Verzend email

Als u wilt dat de Scan App de Quick scan na invoer van de contactgegevens naar de bezoeker wordt gemaild.

Let op! Voor het verzenden van emails zijn gegevens van een ‘Uitgaande server (SMTP)’ vereist (zie onderstaand onderdeel). Meer informatie over het instellen van de email treft u hier.

Digitaal ondertekenen

Indien u dit instelt, stelt u uw klanten in staat om de offerte digitaal te ondertekenen.

Digitaal ondertekenen opties

Indien u ”Digitaal ondertekenen” aan hebt staan (ofwel Esigneren, Signhost, Pandadoc of anderszins) kunt u hier verdere opties selecteren voor het digitaal ondertekenen.

Invoer digitaal ondertekenen verplicht

Indien u ”Digitaal ondertekenen” aan hebt staan (dat wil zeggen dat u ofwel Esigneren, Signhost, Pandadoc of anderszins hebt geselecteerd) kunt u hier uw klanten forceren om de offerte digitaal te ondertekenen. Dit gebeurt wanneer u op het bolletje klikt en het vinkje verschijnt.

Gebruik Google Tag Manager

Google Tag Manager kunt u gebruiken om bijvoorbeeld koppelingen te maken met Google Analytics en Google Ads.

Toon opmerkingenveld

Een extra en variabel tekstveld bij het invullen van de contactgegevens. Dit tekstveld kan gebruikt worden om bezoekers een opmerking bij de download te laten plaatsen of om bezoekers te verplichten een bepaalde tekst in te voeren, bijvoorbeeld een kortingscode. Bekijk in het laatste geval dan ook ‘Verplichte waarde opmerkingenveld’.

Verplichte waarde opmerkingenveld

Voer hier de waarde in waar de invoer van het ‘Opmerkingenveld’ aan moet voldoen.

Regex opmerkingenveld

Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de invoer van de gebruik gelijk is aan de vereiste invoer. Het volgende voorbeeld dient ter illustratie: stel dat u wenst dat uw klanten een geboortedatum invullen in een bepaald formaat, bijvoorbeeld [dag] – [maand] – [jaar] dan kunt u dat hier specificeren.

Aanmelden nieuwsbrief

Als u wilt dat bezoekers u bij het invullen van de contactgegevens toestemming geven om hen aan te melden voor uw nieuwsbrief.

Omleidings-URL

Hier vult u de URL in waarnaar een bezoeker geleid moet worden, als deze in de Template een aanvraag heeft bevestigd.

Templates

Een template is een Word-bestand die de opmaak van de Quick scan/ PDF bepaalt. Klik op de quick edit om uw Word-bestand te uploaden. Selecteer de om uw bestand op uw systeem te selecteren. U heeft de keuze om desgewenst ieder pakket en/ of doelgroep een andere template te geven. Selecteer hiervoor de gewenste opties uit de keuzelijsten nadat u een template heeft geselecteerd. Wilt u niet met meerdere templates werken, selecteer dan N.A. Klik tenslotte op om de quick edit te sluiten. Klik op ‘Opslaan’ om de upload te bevestigen. Door op de onder de tabel van de templates te klikken, voegt u een nieuwe template toe. En voor meer informatie over het opmaken van de Word bestanden raadpleeg hier onze kennisbank artikelen over ‘Mergefields’.

Tenslotte, vergeet niet na iedere wijziging, of het nu om een upload gaat of deactivatie van een functionaliteit, de nieuwe configuratie op te slaan door op ‘Opslaan’ te klikken.

Uitgaande server (SMTP)

U treft hier meer informatie over het instellen van de mail in de Scan app.

Emailberichten

Dit betreft de email die uw klanten ontvangen nadat zij een scan hebben gemaakt. In deze sectie kunt u dit personaliseren, bijvoorbeeld door een bijlage toe te voegen aan de mail.

Let op: U kunt dit alleen instellen indien u ook of de SMPT of de API heeft ingesteld, klikt u hier voor meer uitleg hierover.

Download geslaagd pagina