Tag: toevoegen mergefields

Uitleg over mergefields en het gebruik hiervan

Wat is de definitie? Letterlijk betekenen mergefields samenvoegvelden die u aan de email van de (Bulk) Scan App(s) kunnen worden toegevoegd om de email te personaliseren met de berekende gegevens uit Quickr. Mergefields in de email moeten gemarkeerd worden door { accolades } en veranderen in een tekst of waarde ..

Lees meer